PTB Belgie  Info: 0032 495 771 149
     
HomeWebshop-ProductenContactInfo

Algemene voorwaarden

Terms and Conditions
EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De verkochte waren, inbegrepen de onderdelen, blijven de eigendom van de verkoper zolang de koper de verkoopprijs, de eventuele achterstallige renten, enz.,niet integraal zal betaald hebben, te weten tot de volledige uitvoering van zijn verplichtingen.
Elke totale of gedeeltelijke vervreemding der waren door de koper, in overtreding met het eigendomsrecht van de verkoper,zou een misbruik van vertrouwen zijn (artikel 491 Sw.). Daarenboven behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor de akte tot vaststelling van de verkoop te doen overschrijven teneinde te genieten van het voorrecht van de verkoper voorzien bij artikel 20 van de wet van 16 december 1851
1. Eigendomsrecht : Het eigendomsrecht blijft tot de volledige betaling van de goederen voorbehouden clause de réserve de propriété

2. De door Peeters Kinrooi verkochte bigbags zijn nagenoeg allemaal slechts één maal gebruikt. De bigbags dienen geschikt te zijn voor wedergebruik.

Echter Peeters Kinrooi neemt geen enkele veantwoording omtrend de hergebruik door u en/of derden van de aan u verkochte bigbags.

Na de overdracht van deze bigbags vrijwaard u Peeters Kinrooi van alle claims in het ruimste zin des woords, door gebruik, door hergebruik na wederverkoop, etc. van al de desbetreffende bigbags.

3 Machines, materialen , gereedschappen en of ander tweede hands goed word verkocht zonder garantie's met akkoord van de koper

4 Transporten worden steeds uitgevoerd onder thans geldende CMR voorwaarden.

AfdrukkenAlle prijzen zijn Exclusief BTW - Algemene voorwaarden
Webshop gemaakt met EasyWebshop